Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Infrastruktúra

 

Az utóbbi évek sikeres pályázatainak eredményeképp modern műszerekkel és terepi mérőeszközökkel tudtuk eszközállományunkat frissíteni.

A tanszék felügyelete alá három témakörben tartozik laboratórium, ahol vízkémiai, geotechnikai és talajvizsgálatokat tudunk elvégezni széles körben, több mérést egyedülálló módon csak nálunk lehet elvégezni az országban. Terepi műszereink széleskörű vizsgálatokat tesznek lehetővé.

A talajvizsgáló laboratóriumainkban konzisztenciahatárok, szemeloszlás meghatározása mind szitálással mind hidrometrálással lehetséges. Ezek mellett nyírószilárdsági (direkt, egyszerű, rotációs), húzószilárdsági (brazil) valamint több-féle méretben nyíródobozos mérések is elvégezhetőek. Talajok tömörödését Proctor vizsgálattal valamint kis és nagyméretű ödométeres vizsgálattal tudjuk meghatározni.

Talajok szerves anyag-, mész-, valamint víztartalmát is meghatározhatjuk, úgy mint kation cserélő kapacitását valamint vízfelvevő képességét (Enslin).

Különböző minták (szemcsés, kötött) szivárgási tényezőjét merev valamint flexibilis falú permeabiméterekkel mérjük.

Vízkémiai laboratóriumunkban nagy számú elem (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Cs, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, In, Ir, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb,  Re, Rh, Ru, S, Sb, Sc, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr) kation- és anion-koncentrációt (Nitrit, nitrát, klorid, szulfát, foszfát, karbonát) tudunk meghatározni, alap paraméterek mellett (hőmérséklet, pH, Eh, EC, DO, TDS, KOI).

Terepi műszereink alkalmasak kézi és gépi fúrásokra, mintavételezésekre, monitoring kutak létesítésére. Talajok tulajdonságait könnyű ejtő súlyos dinamikus terhelőtárcsás vizsgálat, verőszondás vizsgálatok (könnyű és nehéz illetve SPT), szárnyasszondás vizsgálat valamint penetrométeres teszt segítségével tudjuk meghatározni.

Kutak alapvető próbaszivattyúzási, vízkémiai monitoring (helyszíni pH, vezetőképesség, oldott oxigén stb), vízhozam valamint vízszint monitoring (folyamatos, időszakos) feladataira alkalmas műszereink vannak

Laboratóriumi vizsgálatok céljából talaj, valamint vízminták vételezését is biztosítjuk, valamint kutak inklinációját is mérni tudjuk digitális műszereinkkel.

Beszivárgás meghatározásához többféle infiltrométreres vizsgálat (tenziós, cső, guelph) is elvégezhető.

Geotechnikai Talajvizsgáló Laboratórium:

 1. Laboratórium elhelyezése: C/2. épület 1. hajó földszint 10. labor
 1. Laboratóriumot működtető Intézet: Víz- és Környezetgazdálkodás Intézet
 1. Laboratórium szakmai vezetője: Dr. Kántor Tamás, egyetemi docens
 1. Laboratórium célja, feladatai az oktatás, a kutatás és a tudományos szolgáltatás területeken: A laboratórium célja a talajmechanikai és geotechnikai vizsgálati spektrum lefedése, a szabványokban előírt mérési eljárások eszközeinek biztosítása, valamint innovatív, egyedi fejlesztésű eszközök tervezése, fejlesztése, kutatások koordinálása. 
  Oktatási tekintetben a laboratórium feladata a hallgatók megismertetése a talajok nyírószilárdsági és kompressziós tulajdonságainak mérési lehetőségeivel, valamint kutatóhelyet biztosítson a szakdolgozatokhoz, diplomamunkákhoz és doktori disszertációkhoz kapcsolódó mérési feladatok elvégzéséhez.
 1. Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok, kísérletek, szolgáltatások:
 • Ödométeres vizsgálatok (kis- és nagyméretű mintatesten)
 • Nyíróvizsgálatok (közvetlen, körgyűrű nyírás, nagyméretű nyíródoboz)
 • Egytengelyű, triaxiális és dinamikus triaxiális vizsgálatok
 • Áteresztő képességi vizsgálatok (merevfalú és flexibilis permeabiméter)
 • Tömöríthetőségi vizsgálat
 1. Laboratórium felszerelése, főbb berendezések felsorolása a műszaki jellemzők megadásával:
 • TX 160 típusú, egyedi fejlesztésű triaxiális terhelőkeret, hozzá tartozó CONTROLS nyomásvezérlő panellel, egyedi fejlesztési vezérlő szoftver és térfogatmérő szenzor.
 • Wykeham Farrance - Shearmatic típusú közvetlen nyíróberendezés különböző méretű nyíródobozokkal
 • Wykeham Farrance – Tritec 100 kN dinamikus triaxiális mérőrendszer
 • Wykeham Farrance – Annular ring shear berendezés (körgyűrű nyíró)
 • Hat állásos ödométeres mérőrendszer (különböző átmérőjű mintákhoz)
 • Proctor berendezés
 • MTV07-GG Nagyméretű nyíróberendezés (többcélú)
 • Többcélú, egyedi gyártású mintakészítő berendezés (pl.: triaxiális mintatestek készítésére)

 

Hidrogeológiai és Geotechnikai Oktató Laboratórium:

 1. Laboratórium elhelyezése: C/2. épület 1. hajó földszint 23. labor
 1. Laboratóriumot működtető Intézet: Víz- és Környezetgazdálkodás Intézet
 1. Laboratórium szakmai vezetője: Dr. Kántor Tamás, egyetemi docens
 1. Laboratórium célja, feladatai az oktatás, a kutatás és a tudományos szolgáltatás területeken: A laboratórium elsődleges célja az Intézet által gondozott tárgyak laboratóriumi gyakorlatainak megtartása. Ennek érdekében 12-18 fő befogadására alkalmas, hat munkaállomásra osztható tér került kialakításra, ahol az alap és mesterszakos hallgatók a tanórák során elsajátíthatják a talajmechanikához, geotechnikához, hidrogeológiához kapcsolódó mérési folyamatokat, megismerhetik, használhatják az eszközöket.
  A laborban alkalom van az ipari kapcsolatokkal összefüggő mérési feladatok (talajazonosítás, talajleírás, szivárgási mérések, stb.) végrehajtására is.
 1. Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok, kísérletek, szolgáltatások:
 • Talajazonosító vizsgálatok (szemeloszlás, konzisztencia határok)
 • Áteresztő képességi vizsgálatok (merevfalú és flexibilis permeabiméter)
 • Vízfelvevő képesség vizsgálata (Enslin-Neff)
 • Piknométeres mérések
 1. Laboratórium felszerelése, főbb berendezések felsorolása a műszaki jellemzők megadásával:
 • Wille flexibilis falú permeabiméter (triaxiális cella)
 • Merevfalú permeabiméterek
 • Retsch szitasor, szitarázó géppel
 • Konszisztencia határok mérését szolgáló eszközök (Casagrande csészék, Kúpos penetrométer)
 • Enslin-Neff készülék
 • Hidrométer készlet
 • Szárító szekrény
 • 6 darab munkaállomás, 18 db férőhely
 • Precíziós mérlegek

Víz- és Talajkémiai Laboratórium:

 1. Laboratórium elhelyezése: C/2. épület 1. hajó földszint 24. labor
 1. Laboratóriumot működtető Intézet: Víz- és Környezetgazdálkodás Intézet
 1. Laboratórium szakmai vezetője: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus
 1. Laboratórium célja, feladatai az oktatás, a kutatás és a tudományos szolgáltatás területeken: A laboratórium elsősorban vízkémiai és talajkémiai kutatásokkal foglalkozik, felszerelése ehhez igazodik.
  Elsősorban kutatóhelyként funkcionál az alap- és mesterszakos, valamint a Phd képzésben résztvevők számára, de bemutatók keretében az oktatási témákhoz kapcsolódó berendezések is megtekinthetőek.

  A laboratóriumban 4-8 kutatóállomás különíthető el, amelyek ipari munkákkal kapcsolatos tevékenységekre is használhatóak.
  A laboratóriumi tevékenységre jellemző, hogy számos, a talaj- és vízkémiához köthető, újszerű, innovatív kísérleti eljárás fejlesztése itt történik.
 1. Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok, kísérletek, szolgáltatások:
 • Szennyezőanyag terjedési vizsgálatok (DKS permeabiméter)
 • Víz- és talajkémiai vizsgálatok (pH, vízkeménység, oldott ionok vizsgálata, stb.)
 • Kémiai elemösszetétel vizsgálatok
 • Ózonos víztisztítás vizsgálatok
 1. Laboratórium felszerelése, főbb berendezések felsorolása a műszaki jellemzők megadásával:
 • Agilent MS-AES (kémiai elemek azonosítása)
 • Izzító kemence
 • 8 darab munkaállomás, 16 db férőhely
 • Precíziós mérlegek
 • DKS permeabiméter

 

Hidrogeológiai Mérőállomás:

 1. Laboratórium elhelyezése: AFKI mögötti terület
 1. Laboratóriumot működtető Intézet: Víz- és Környezetgazdálkodás Intézet
 1. Laboratórium szakmai vezetője: 
 1. Laboratórium célja, feladatai az oktatás, a kutatás és a tudományos szolgáltatás területeken: A hidrogeológiai mérőállomás kialakításának célja a kúthidraulikai vizsgálatok demonstrációs eszközeinek szélesítése, valamint egy olyan hely létrehozása, ahol a hallgatók kézzel foghatóan tapasztalhatják a vízbeszerző létesítmények üzemelésével, ellenőrzésével kapcsolatos teendőket. A mérőállomás másodlagos feladata, az egyéb terepi vizsgálatokhoz kapcsolódó mérőeszközök tárolása. A mérőállomás közelében, az UV domb és a FIEK központ között található rét rendszeres helyszíne a talajmechanikához kapcsolódó in-situ terepi vizsgálatok bemutatóinak, oktató és kutató jellegű eseményeinek.
 1. Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok, kísérletek, szolgáltatások:
 • Próbaszivattyúzás
 • Hozammérés
 • Kutak egymásra hatásának vizsgálata
 • Visszatáplálási vizsgálatok
 • Fúrásos mintavétel
 • Dinamikus szondázás
 • Könnyű ejtősúlyos dinamikus terhelőtárcsás vizsgálatok
 • Penetrométeres vizsgálatok
 • Vízszintmérés
 1. Laboratórium felszerelése, főbb berendezések felsorolása a műszaki jellemzők megadásával:
 • 2 db termelős és 8 db figyelőkút
 • Kútszivattyúk
 • Búvárszivattyúk
 • ZORN könnyű ejtősúlyos dinamikus terhelőtárcsa
 • Vízszintmérők
 • DATAQUA műszerek
 • Dinamikus verőszonda
 • Szintezőműszerek

Intézeti Könyvtár:

 1. Könyvtár elhelyezése: A/4 fsz. 36
 1. Könyvtár működtető Intézet: Víz- és Környezetgazdálkodás Intézet
 1. Könyvtár szakmai vezetője: 
 1. Könyvtár célja, feladatai az oktatás, a kutatás és a tudományos szolgáltatás területeken: Az intézetünk könyvtára magyar és angol nyelvű szakkönyveket tartalmaz hidrogeológia, mérnökgeológia valamint a geotechnika területén. Az intézetünkben végzett halglatók szakdolgozatainak és diplomamunkáinak gyűjteménye is megtekinthető, valamint Vízrajzi Évkönyvek, Water Resources Research és Hidrológiai Közlönyök nagy számban megtalálhatóak. Hallgatóink által kölcsönözhető könyvek rendelkezésre állnak, de több kiadvány csak helyszínen olvasható. A hallgatók által kedvelt kölcsönözhető könyvek a Hulladéklerakók, Szennyezett területek kármentesítése, Környezeti Geotechnika valamint Vízkészletvédelem kiadványok.
 1. Könyvtárban elvégezhető vizsgálatok, kísérletek, szolgáltatások:
 • Vízrajzi Évkönyvek tanulmányozása.
 • Angol és magyar nyelvű szakkönyvek olvasása
 • Szakdolgozatok és diplomamunkák megtekintése
 1. Könyvtár felszerelése, főbb berendezések felsorolása a műszaki jellemzők megadásával:
 • Urbancsek János: Kútkataszterek (11 kötet)
 • Építésföldtani Atlasz-sorozat
 • Vízrajzi Évkönyvek
 • Hidrológiai Közlönyök
 • VITKUI Közlemények
 • Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer Éves Jelentések (1992-től)

 

Intézeti számítógépes labor:

 1. Számítógépterem elhelyezése: C/2 113
 1. Számítógépterem működtető Intézet: Víz- és Környezetgazdálkodás Intézet
 1. Számítógépterem szakmai vezetője: 
 1. Számítógépterem célja, feladatai az oktatás, a kutatás és a tudományos szolgáltatás területeken: A számítógépterem feladat elsősorban az oktatás segítése, a modern software-ek alkalmazásának megismertetése a hallgatókkal.
 1. Számítógépteremben elvégezhető vizsgálatok, kísérletek, szolgáltatások:
 • Hidrodinamikai és transzportmodellek összeállítása, futtatása
 • Geotechnikai számítások és modellezések elvégzése
 • Eredmények grafikai (2D, 3D) elemzése
 1. Számítógépterem felszerelése, főbb berendezések felsorolása a műszaki jellemzők megadásával:
 • Golden Software Grapher, Surfer
 • Soilvision, Geo5
 • Processing Modflow
 • MS Office

Laboratóriumhoz nem rendelt eszközpark:

 • DJI mavick 2 enterprise Dual drón
 • Akusztikus terepi szivárgás detektáló eszköz, talajmikrofon
 • Craftbot Plus  3D nyomtató
 • Craftbot Flow Idex dupla fejes 3D nyomtató